Sygdom

Hvornår må et barn ikke komme i dagpleje ?

  • Når barnet har feber
  • når der ved smitsom sygdom er smitterisiko for andre børn eller dagplejeren
  • bliver barnet syg i dagplejen, kontaktes forældrene
  • når barnet er så utilpas, at det ikke kan følge den normale hverdag i dagplejen
  • Skulle jeg blive syg, skal du selv sørge for pasning af jeres barn.

Tillidsskabende, udviklende og nærværende privat dagplejer i Bryrup – Med stor erfaring og lyst til udeliv.