Priser og Betaling

 

Der gives søskende rabat, som er 50 % af den billigste pris.

Udmelding
skal ske med mindst 1 måneds varsel, regnet fra D. 1. i måneden.

Ændringer
Hvis der sker ændring i de forhold, som er oplyst ved barnets indmeldelse, skal dette meddeles til pasningsordningen. (f.eks adresse, tlf nr og tider)

Tilsyn
Som privat børnepasser er jeg godkendt af Silkeborg kommune under fritvalgs ordningen, og derfor også fast under løbende pædagogisk tilsyn, hvor jeg får anmeldt og uanmeldt besøg af en pædagog fra den kommunale dagpleje.

Betaling
Silkeborg kommune giver tilskud under frit valgs ordningen på max. 75%, som betales forud og direkte på jeres konto.
Betaling for pasningsordningen hos mig skal ske forud, så jeg har den i hænde senest sidste hverdag i måneden.(husk barnets navn ved overførelsen)
Er pengene ikke gået ind på min konto senest d. 3 i måneden, kan jeg desværre ikke modtage jeres barn. Kommunen vil blive oplyst her om, og tilskuddet vil blive tilbage trukket.
Der betales for alle 12 mdr. også under ferie/sygdom/afspadsering.
Jeg følger taksterne for tilskud på børnepasnings området i Silkeborg kommune, hvilket justeres generelt bredt hvert år D. 1. Januar.
I forbindelse med den kommunale tilpasning, justerer jeg også mine takster, på lige fod med den kommunale dagpleje.

Tillidsskabende, udviklende og nærværende privat pasningsordning i Bryrup – Med stor erfaring og lyst til udeliv.